Om du har hittat hit, betyder det att du tillhör eller känner till en organisation som du vill rapportera om på något sätt. Det kan vara ett företag, en offentlig organisation som myndigheter eller kommuner. Även en ekonomisk eller ideell förening räknas som organisation.
Koden hittar du på samma plats som du hittade adressen till denna tjänst, dvs på din organisations hemsida.
Varje organisation som använder Trumpet har en egen identitet i vårt system. Till varje identitet finns en kommitté knuten som beslutar om hur ärendet kommer att bedömas samt eventuellt utredas. Genom att du använder den adress eller länk som finns på din organisations hemsida kommer ärendet att skapas för rätt organisation som vi hanterar visselblåsartjänsten åt. På så sätt säkerställer vi redan från början att vi vänder oss till rätt kommitté med din rapport.
I din rapport kan du ange specifikt om det rör sig om ett dotterbolag i en koncern eller exempelvis en viss avdelning.

Vilken organisation avser din rapport?

Varje organisation har en unik kod för att vi ska kunna säkerställa att du rapporterar om rätt organisation. Koden hittar du på organisationens webbsida.